fbpx

Jaarverslag 2023: twee cruciale projecten staan op punt

Jaarverslag 2023: twee cruciale projecten staan op punt 1024 576 L'Ilot

Huisuitzettingen: de fabriek van daklozen.

Huisuitzettingen: de fabriek van daklozen. 1024 576 L'Ilot

Loop de 20km van Brussel in 2024 mee met ‘t Eilandje!

Loop de 20km van Brussel in 2024 mee met ‘t Eilandje! 1024 576 L'Ilot

Inwijding van het nieuwe dagcentrum

Inwijding van het nieuwe dagcentrum 1024 576 L'Ilot

Kart #7 | “De kern van het project is echt het welzijn van het kind. Om te zorgen dat het zijn onbekommerd en zorgeloos leven als kind kan terugvinden”

Kart #7 | “De kern van het project is echt het welzijn van het kind. Om te zorgen dat het zijn onbekommerd en zorgeloos leven als kind kan terugvinden” 1024 576 L'Ilot

Opvanghuis en Kringloopwinkel in Marchienne-au-Pont

Opvanghuis en Kringloopwinkel in Marchienne-au-Pont 1024 576 L'Ilot

Oprichting van het eerste Dagopvangcentrum van en voor vrouwen

Oprichting van het eerste Dagopvangcentrum van en voor vrouwen 1024 576 L'Ilot

2022: Tussen crisissen en sociale vernieuwingen

2022: Tussen crisissen en sociale vernieuwingen 1024 576 L'Ilot

Kart #6 | Verborgen dakloosheid

Kart #6 | Verborgen dakloosheid 1024 576 L'Ilot

Investeer met de HCC Unit!

Investeer met de HCC Unit! 1024 576 L'Ilot

‘t Eilandje en mensen die uit de gevangenis komen: de historische banden

‘t Eilandje en mensen die uit de gevangenis komen: de historische banden 1024 576 L'Ilot

Pleidooi: uit de gevangenis, in de dakloosheid

Pleidooi: uit de gevangenis, in de dakloosheid 1024 576 L'Ilot

Kart #4 | “Op straat is geweld dagelijkse kost”

Kart #4 | “Op straat is geweld dagelijkse kost” 724 407 L'Ilot

Kart #4 | 24u in het leven van een dakloze: een wereld van geweld

Kart #4 | 24u in het leven van een dakloze: een wereld van geweld 1024 608 L'Ilot

Het vierde Opvanghuis van ‘t Eilandje in Marchienne-au-Pont

Het vierde Opvanghuis van ‘t Eilandje in Marchienne-au-Pont 1024 682 L'Ilot

2021: een jaar vol aanpassingen en vernieuwing

2021: een jaar vol aanpassingen en vernieuwing 1024 923 L'Ilot

Een dagcentrum door en voor vrouwen

Een dagcentrum door en voor vrouwen 1024 608 L'Ilot
Illustratie : Prisca Jourdain

Een woning behouden na een leven op straat

Een woning behouden na een leven op straat 1024 712 L'Ilot

Zich thuis voelen dankzij de SIL

Zich thuis voelen dankzij de SIL 1024 734 L'Ilot

’t Eilandje: 5 krachtlijnen

’t Eilandje: 5 krachtlijnen 1024 389 L'Ilot

Ik heet Olivia. Ik ben 5 jaar.

Ik heet Olivia. Ik ben 5 jaar. 900 414 L'Ilot

De specifieke opvang van kinderen in ‘t Eilandje

De specifieke opvang van kinderen in ‘t Eilandje 900 414 L'Ilot

Kindertijd en de straat: no future?

Kindertijd en de straat: no future? 900 414 L'Ilot

De Kart #2 getuigenis

De Kart #2 getuigenis 1024 516 L'Ilot

De Kart #2 cijfers en terminologie

De Kart #2 cijfers en terminologie 1024 576 L'Ilot

De Kart #2 jongeren op de dool

De Kart #2 jongeren op de dool 1024 576 L'Ilot

Hotel Solidair: het belang om verder te zetten

Hotel Solidair: het belang om verder te zetten 661 1024 L'Ilot

De Kart #1 Marie’s verhaal

De Kart #1 Marie’s verhaal 1024 576 L'Ilot

De Kart #1 cijfers

De Kart #1 cijfers 1024 576 L'Ilot

De Kart #1 Dakloze vrouwen

De Kart #1 Dakloze vrouwen 1024 576 L'Ilot

KOUDEGOLF: WANNEER URGENTIE CHRONISCH WORDT

KOUDEGOLF: WANNEER URGENTIE CHRONISCH WORDT 720 405 L'Ilot

Urgentie koudegolf

Urgentie koudegolf 720 480 L'Ilot

De KART van ‘t Eilandje

De KART van ‘t Eilandje 1024 725 L'Ilot

Urgentie tweede golf: laatste kans voor daklozen!

Urgentie tweede golf: laatste kans voor daklozen! 1024 680 L'Ilot

Dakloosheid: altijd een optie, hoe je leven ook loopt

Dakloosheid: altijd een optie, hoe je leven ook loopt 1024 689 L'Ilot

BESTEL ETEN VAN ‘T EILANDJE!

BESTEL ETEN VAN ‘T EILANDJE! 1024 681 L'Ilot

LOGBOEK VAN DE LOCKDOWN VOOR WIE HET AL MOEILIJK HAD #COVID19

LOGBOEK VAN DE LOCKDOWN VOOR WIE HET AL MOEILIJK HAD #COVID19 1024 576 L'Ilot

L’INJUSTE DESTIN DU PANGOLIN

L’INJUSTE DESTIN DU PANGOLIN 1024 683 L'Ilot

EEN KORTE GIDS VOOR MATERIËLE GIFTEN

EEN KORTE GIDS VOOR MATERIËLE GIFTEN 560 315 L'Ilot

DE EERSTE HONING WORDT GEOOGST IN JUMET

DE EERSTE HONING WORDT GEOOGST IN JUMET 1024 683 L'Ilot

De periode na de crisis zal nog moeilijker zijn

De periode na de crisis zal nog moeilijker zijn 940 788 L'Ilot

Covid-19: welke oplossing hebben thuislozen ?

Covid-19: welke oplossing hebben thuislozen ? 1024 685 L'Ilot

Dringend – Coronacrisi: de daklozen hebben u nodig!

Dringend – Coronacrisi: de daklozen hebben u nodig! 1024 504 L'Ilot

20 km van Brussel ten gunste van ’t Eilandje

20 km van Brussel ten gunste van ’t Eilandje 1024 731 L'Ilot

Een kerst in verbondenheid

Een kerst in verbondenheid 800 800 L'Ilot

Alix, maatschappelijk assistente

Alix, maatschappelijk assistente 1024 768 L'Ilot

Huisuitzettingen: de fabriek van daklozen.

Huisuitzettingen: de fabriek van daklozen. 1024 576 L'Ilot

Wat een dakloze definieert, is precies het feit dat hij of zij geen eigen huis heeft. Heel vaak komen mensen in deze situatie terecht doordat ze uit hun huis zijn gezet. Dit is geen onbelangrijke gebeurtenis. Dakloos worden betekent plotseling blootgesteld worden aan een groot aantal problemen die een blijvende impact hebben op de betrokken personen. Iedereen is zich bewust van dit probleem, wat een van de redenen is waarom Europese landen in Lissabon een ambitieuze overeenkomst hebben ondertekend om een einde te maken aan dakloosheid.

En toch, paradoxaal genoeg, gaan uitzettingen door in een industrieel tempo. Dit is te wijten aan het feit dat de juridische wereld als geheel nog steeds een visie op huisvesting heeft die niet is bijgewerkt: hun primaire doelstelling is nog steeds het garanderen van de strikte toepassing van contracten in plaats van het grondwettelijke recht op fatsoenlijke huisvesting voor iedereen.

Cijfers voor Brussel

In Brussel worden elke dag van het jaar 11 uitzettingsvonnissen uitgesproken. Dat zijn er bijna 4.000 per jaar. En dat is nog maar het topje van de ijsberg, want er zijn ook nog alle verkapte uitzettingen: mensen die uit hun woning worden gezet zonder dat ze ooit voor de rechtbank verschijnen en zonder dat ze zich kunnen verdedigen.

In 6 van de 10 gevallen wordt het vonnis uitgesproken in afwezigheid van de huurder, die zich dus niet kan verdedigen.

Als de verhuurder afwezig is bij de hoorzitting, wordt de zaak niet behandeld. Het systeem is zodanig dat het de verhuurder meer beschermt tegen het verliezen van geld dan dat het de huurder beschermt tegen het verliezen van een fundamenteel recht: huisvesting.

Toch is dit vastgelegd in de Belgische grondwet:
“Art. 23
Een ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.
[Daartoe waarborgen de wet, de decreten of de reglementen de economische, sociale en culturele rechten. Deze rechten omvatten in het bijzonder :
[...] het recht op behoorlijke huisvesting;”.

De gevolgen van uitzettingen

Uitzetting⋅e is geen kleinigheid: het vinden van betaalbare huisvesting voor mensen met een laag inkomen is in Brussel zo goed als onmogelijk geworden. Het is dus onmogelijk voor deze mensen om een woning te vinden op de privémarkt. De sociale huisvesting is volledig verzadigd: met meer dan 50.000 huishoudens op de wachtlijst duurt het 5, 10 of zelfs 15 jaar, afhankelijk van het profiel, om een eerste woning aangeboden te krijgen.

In deze omstandigheden is uitzetting synoniem met het begin van dakloosheid: opvang in noodopvang, onderdak bij vrienden of zelfs aankomst op straat.

Studies hebben ook de psychologische impact aangetoond op de gezondheid van de betrokken personen, in het bijzonder kinderen, die blijvend getroffen worden door deze onzekerheid. Als er in een noodsituatie al huisvesting gevonden kan worden, gaat het bijna altijd om huisvesting die grote veranderingen met zich meebrengt: mensen moeten vaak verhuizen naar een nieuwe buurt, verliezen hun sociale kring, hun steun, de school van hun kinderen, enz.

Deze factoren creëren een bijzonder netelige situatie voor gezinnen met meerdere kinderen: deze mensen zijn niet beschermd tegen uitzetting, integendeel zelfs, maar ze ondervinden ook nog grotere negatieve gevolgen wanneer ze worden uitgezet, zoals de onmogelijkheid om nieuwe huisvesting te vinden en de nefaste gevolgen voor het evenwicht en de scholing van hun kinderen. Tot slot kan dit leiden tot het ontstaan van sociale reproductiecircuits: onder de daklozen begonnen sommigen hun straatleven in hun kindertijd zonder dat ze erin slaagden het te verlaten wanneer ze volwassen waren.

Video met Pernelle Godart, onderzoeker aan de ULB.

Video met Adèle Morvan, sociaal werker bij SACADO.

Een kwestie van (sociale) rechtvaardigheid

Sommigen zouden geneigd kunnen zijn om dit als een vorm van rechtvaardigheid te zien: als je je huur niet naar behoren betaalt, “verdien” je het om daar de gevolgen van te ondervinden. Maar dit miskent wat er op het spel staat als het gaat om huisvesting in termen van sociale rechtvaardigheid: iemand die zijn hele leven gedwongen heeft moeten huren, zal aan het eind van zijn leven gemiddeld meer geld hebben uitgegeven aan huisvesting dan een meer welgesteld persoon, ook al zal hij in een woning hebben gewoond van veel slechtere kwaliteit, zo niet ronduit ongezellig. Om nog maar te zwijgen van een weinig bekend feit: uit huis gezet worden kost veel geld, omdat een deel van de kosten van de uitzetting in rekening wordt gebracht bij de persoon die uit huis wordt gezet, die vervolgens dubbel gestraft wordt.

Een discriminerende praktijk

Cijfers tonen aan dat je een grotere kans hebt om uitgezet te worden als je van buitenlandse afkomst bent, als je kinderen hebt, als je arm bent, als je zwart bent⋅e. Bovendien tellen deze gevolgen niet op: als je deze kenmerken combineert, vermenigvuldigen ze zich.

Dezelfde mensen die nu al het meest gediscrimineerd worden op de woningmarkt, lopen ook het grootste risico om uit hun huis gezet te worden. Toch zou hun moeilijke toegang tot de woningmarkt een extra reden moeten zijn voor bescherming tegen uitzetting. Helaas is dit niet het geval, wat UNIA ertoe gebracht heeft een advies over deze kwestie op te stellen waarin het deze richtlijnen herhaalt en erop aandringt dat

Video met Anaïs Lefrère, Unia-medewerker.