fbpx
  • 16 januari 2023

Investeer met de HCC Unit!

Investeer met de HCC Unit!

Investeer met de HCC Unit! 1024 576 L'Ilot

Bent u eigenaar of wil u investeren in Brussel? Wil u zin geven aan uw vastgoedpatrimonium? Met de Housing Capture & Creation Unit (HCC Unit) kan u meewerken aan een vernieuwend sociaal project mét een gewaarborgd vast rendement voor u. !

De HCC Unit begeleidt mensen die dakloos zijn (of het risico lopen dat te worden) bij hun herintegratie en in hun project om opnieuw zelfstandig te worden. En een noodzakelijke stap om een nieuw levensproject uit te tekenen, is een dak boven je hoofd.

Dankzij onze vastgoedexpertise en onze bevoorrechte link met de Brusselse Sociaal-Verhuurkantoren (SVK) kan u helpen om dakloosheid weg te werken én bepaalde gewaarborgde voordelen genieten:

Een gewaarborgde huurinkomst, vrijstelling van onroerende voorheffing, geen beheerskosten, een herstel in de oorspronkelijke staat aan het einde van de huurtermijn en btw-voordelen op de aankoop van nieuwe woningen.

Dakloosheid wegwerken vereist dat we veel woningen bijmaken. Daarom heeft ‘t Eilandje de HCC Unit samengesteld, die ze met de steun van haar partners uit de vastgoedsector verder uitbouwt.

Ook u kan ons helpen om dakloosheid weg te werken: contacteer de HCC Unit!