fbpx

Jaarverslag

De activiteitenverslagen op deze pagina geven u een overzicht van de omvang van de activiteiten van 't Eilandje gedurende het jaar.

2023: twee cruciale projecten staan op punt

Het afgelopen jaar vormde een scharnierpunt in onze werking: twee belangrijke projecten voor mensen die geen of een slechte woning hebben, werden afgerond: de opening van ons dagcentrum door en voor vrouwen - Circé van ‘t Eilandje - en de nieuwe plek van ons gemengd dagcentrum, waaraan al enkele jaren werd gewerkt.

Zoals u zult ontdekken wanneer u dit verslag leest, zijn deze twee prestaties, hoewel ze in onze ogen essentieel zijn, slechts een beeld van het immense werk dat onze teams ter plaatse hebben verricht: ze hebben de initiatieven die we op lange termijn uitwerken ten behoeve van de meest kansarme mensen, bestendigd en verder uitgebouwd.

In 2023 heeft onze samenleving geen nadruk gelegd op samen-leven en solidariteit, waarden die centraal staan in het werk van ‘t Eilandje. In dit verkiezingsjaar en met het oog op de uitdagingen waar we voor staan, moeten we samen onze inspanningen verdubbelen zodat we, naar ik hoop, in 2024 concrete vooruitgang kunnen boeken ten gunste van mensen die geen of een slechte woning hebben of die dreigen dakloos te worden. Onze motivatie om ooit een einde te maken aan dakloosheid blijft intact. En dit zal hernieuwde inspanningen vereisen op het gebied van mobilisatie, pleitbezorging en niet aflatend werk aan de basis, wat we ongetwijfeld samen met u zullen doen.