fbpx
  • 4 juni 2020

Covid-19: welke oplossing hebben thuislozen ?

Covid-19: welke oplossing hebben thuislozen ?

Covid-19: welke oplossing hebben thuislozen ? 1024 685 L'Ilot

Krant van de schenkers - Juni 2020

‘T Eilandje vergeet de daklozen niet

De daklozen waren bijzonder zwak toen de medische crisis uitbrak. De veiligheidsrichtlijn luidde “blijf in uw kot” en “blijf thuis”. Maar om “thuis” te kunnen blijven, moet je een “thuis” hebben.

De teams van ‘t Eilandje hebben hun diverse centra en diensten in Brussel en in Wallonië opengehouden, waarbij ze nauwgezet de federale aanbevelingen hebben nageleefd.

Momenteel genieten meer dan 150 mensen van een maaltijd, een douche, de mogelijkheid om hun kleding te wassen, sociale begeleiding, een plaats waar ze kunnen verpozen en solidariteit ervaren, en een beetje beschermd zijn tegen medische complicaties gezien hun kwetsbaarheid.

Er zijn manieren om iedereen een “thuis” te bieden; dankzij u kunnen we daar elke dag aan werken.

 

Focus op het dagopvangcentrum van ‘t Eilandje

De medische maatregelen hebben onze genoodzaakt om verscheidene dingen aan te passen in onze diensten. Voor ons dagopvangcentrum waren er uiteraard de hygiënemaatregelen: handen ontsmetten, een mondkapje dragen en zoveel mogelijk de fysieke afstand houden.

De voornaamste maatregel die we moesten treffen, had te maken met de maaltijden Aangezien onze teams de maaltijden niet meer binnen mochten aanbieden, hebben we voor de afhaal-formule moeten kiezen: de thuislozen hebben hun maaltijd meteen naar het Sint-Gillisvoorplein moeten meenemen.

Dat was een maatregel waar we het moeilijk mee hadden. Die druist in tegen onze opvatting over de waardigheid van de mensen die we begeleiden.

De vraag naar maaltijden is verdubbeld sinds het begin van de crisis. Van de ene dag op de andere zagen we nieuwe gezichten verschijnen: de gezichten van de kwetsbaarheid, van de mensen die vanaf de eerste lockdownmaatregelen geen oplossing meer hadden.

 

Project ‘Hotel’

‘T Eilandje heeft, in samenwerking met andere partners uit de sector, het project ‘Hotel’ opgezet. Het principe: om te zorgen dat mensen de lockdown in betere omstandigheden kunnen doorkomen zorgen onze teams dat ze in hotelkamers terecht kunnen die sinds het begin van de lockdown leegstaan.

Bij deze tijdelijke huisvestingsoplossing hoort een doorgedreven individuele sociale begeleiding, zodat iedereen op termijn naar een definitieve woning kan.

 

#Krantvande precairelockdown

Toen de lockdown werd aangekondigd, hebben onze teams hun werk op het terrein voortgezet. Dag na dag hebben we u op de hoogte willen houden van hun werking. Via onze “krant van de precaire lockdown” en dankzij onze diverse netwerken, hebben we permanent een link kunnen behouden met u die ondertussen een stuk bent van de hele “Eiland-gemeenschap”.

Bekijk onze video’s via onze website of op onze Facebook-pagina !

 

Dank u voor uw steun! Dankzij u kunnen vrouwen, mannen en kinderen gebruik maken van de diensten van ‘t Eilandje.

Elke gift van 40 euro of meer is fiscaal aftrekbaar.

 

Foto's : © Chloé Thôme / 't Eilandje