fbpx

Gezondevoeding

Voor daklozen is de eerste bekommernis om een dak boven hun hoofd te vinden, in veiligheid te raken, en te eten wat ze kunnen vinden. En of die voeding dan evenwichtig is, dat staat heel laag op de prioriteitenlijst. Gelukkig zijn steeds meer organisaties bezig met gezonde voeding voor mensen in een kwetsbare situatie. In de sector van de daklozen, botste deze bezorgdheid echter op financiële realiteit. van de verenigingen en op het rechtstreekse gevolg ervan: men doet een beroep op de partners uit de voedselhulp die vaak producten met een matige voedingswaarde verdelen.

Vanuit de wetenschap dat hart- en vaatziekten als gevolg van een slechte voeding een van de grootste doodsoorzaken is bij daklozen, en vanuit de overweging dat recht op voeding een fundamenteel recht is, heeft ‘t Eilandje van dit punt een prioriteit gemaakt. 

  • Bevoorrading waarbij rekening wordt gehouden met het belang van een duurzame voeding (de Voedselinzameling van ‘t Eilandje en de A.B.A.S.)
  • Kweek van groenten en fruit (de Moestuin van ‘t Eilandje)
  • Sensibiliseren en opleiding geven over het belang van duurzame voeding (C.A.B.A.S.)
  • Gezonde en evenwichtige maaltijden aanbieden (opvangtehuizen en dagopvangcentrum)
  • Verkoop van kwalitatieve maaltijden aan de Brusselse sector van hulp aan daklozen (les Tournées van ‘t Eilandje
Kerncijfers 2018

77 ton voedsel ingezameld voor het Dagopvangcentrum en de 3 opvangtehuizen van ‘t Eilandje
2 ton verder verdeeld bij onder de partners van de sector van de hulp aan daklozen
290 voedselpakketten verdeeld