fbpx
 • 18 februari 2021

De Kart #1 op weg naar een kwalitatieve opvang voor dakloze vrouwen

De Kart #1 op weg naar een kwalitatieve opvang voor dakloze vrouwen

De Kart #1 op weg naar een kwalitatieve opvang voor dakloze vrouwen 1024 576 L'Ilot

Om de noden en verwachtingen van vrouwen die dakloos zijn of dreigen het te worden, zo goed mogelijk in te schatten, moet je de tijd nemen om te luisteren naar wat die vrouwen zelf, die uiteenlopende en complexe situaties hebben meegemaakt, vertellen maar moet je ook kunnen steunen op de expertise van professionnals op het terrein die hen in andere sectoren begeleiden, met name de sector van de vrouwenrechten.

Want het werkterrein van dakloosheid moet meer kunnen halen uit het feministisch discours. En omgekeerd.

Deze stap, die globaal en absoluut intersectoraal is, wil ‘t Eilandje zetten door een onderzoek/werking naar het traject van dakloze vrouwen die situaties van geweld en/of zeer grote kwetsbaarheid hebben doorgemaakt. De ambitie reikt verder: steunen op de resultaten van dit onderzoek / deze werking om in Brussel een nieuw dagopvangcentrum voor dakloze vrouwen te openen dat concrete oplossingen kan bieden die beter aansluiten bij het traject van vrouwen. Vanaf maart 2021 beginnen we eraan.

In afwachting is ‘t Eilandje begonnen met de eerste bakens uit te zetten van een kwalitatieve opvang voor vrouwen die dakloos zijn of dreigen het te worden.

 • Opvanghuis voor vrouwen en gezinnen
 • Programma ter ondersteuning van ouderschap
 • Opleiding voor de teams over partnergeweld
 • In het dagopvangcentrum wordt tijd-ruimte aan vrouwen voorbehouden
 • Colloquium Dakloosheid en Feminisme: kruisbestuiving, met de Université des Femmes (maart 2018)
 • Steun aan de Journées du Matrimoine, met L’Architecture qui dégenre
 • Zerotolerantie tegenover seksistisch gedrag
 • Genderneutrale communicatie: de behandelde onderwerpen zijn gemengd, gebruik van de “inclusieve spelling’ in het Frans, enz.
 • Streven naar een pariteit in de teams en in de diverse niveaus van de organisatie
 • Actieve deelname aan de Internationale Dag van de Vrouwenrechten op 8 maart
 • Verdeling van hygiënische bescherming aan dakloze vrouwen via Bruz’elles