fbpx

Opleiding & tewerkstelling

De begeleiding naar een job is een van de oplossingen die ‘t Eilandje ter beschikking wil stellen van zijn eigen gebruikers, en ruimer van de gebruikers die binnen de sector van de hulp aan daklozen worden opgevangen. Via een globale (voor)opleiding voor horeca-beroepen en een werkervaring in een project van sociale economie, willen we aan mensen die dakloos zijn geweest en die dankzij een psychosociale begeleiding opnieuw in een stabiele situatie zitten, de kans bieden om opnieuw zelfwaardering en financiële stabiliteit op te bouwen.

De ontwikkeling van een economische activiteit, Eten van ‘t Eilandje, waarvan de opstart voorzien is voor juni 2019; moet de kans bieden om winst te maken die aangewend wordt om jobs te creëren voor mensen die dakloos zijn geweest of die ruimer gesteld tot het maatschappelijk doel van ‘t Eilandje vallen.