HUISVESTING

Huisvesting is het fundament voor de sociale integratie, via dewelke mensen zich in de diverse maatschappelijke domeinen kunnen investeren. Het biedt de mogelijkheid om de ontologische veiligheid te vestigen die noodzakelijk is voor de ontplooiing van het individu. Het is de plaats waar iemand kan thuiskomen, aan zichzelf kan werken, zichzelf opnieuw kan ontplooien en de andere kan ontvangen. De ontwikkeling van een aanbod waardige, toegankelijke en blijvende woningen en daarnaast de thuisbegeleiding die de bewoner de kans laat om te wennen aan zijn nieuwe woning en hem helpt om die situatie te bestendigen, zijn twee instrumenten die elkaar aanvullen en ook onlosmakelijk met elkaar samenhangen, om daklozen opnieuw aan een woning te helpen. Met transversale diensten zoals de cel Woningzoeker en –creator (cel WZC), de S.Ac.A.Do. of Home Sweet Coop, werkt ‘t Eilandje aan een uitweg voor alle daklozen, ongeacht bij welke organisatie die aankloppen. 

Woningzoeker en –creator (cel WZC)

Omwentelingsstraat 7 te 1000 Brussel, van maandag tot vrijdag, na afspraak CONTACT : 02/793 07 22 · 0486 04 69 05 · HOMECATCH@ILOT.BE

Richt zich tot de Brusselse diensten voor daklozen, bij het zoeken naar waardige, betaalbare en blijvende woningen, en tot particulieren die in “sociale baksteen” willen investeren.

 • Huisvestingscoaching voor daklozen
 • Begeleiding van privé-investeerders die vastgoedprojecten met een sociale ondertoon willen opzetten.
 • Animatie van een netwerk van solidaire huiseigenaars
 • Partnerschap met de vastgoednetwerken (privé-agentschappen, promotoren, enz. )
 • Partnerschappen met notarissen en diensten die in vermogensbeheer gespecialiseerd zijn
 • Beroep doen op doorgangswoningen als hefboom naar een blijvende woning
 • Samenwerking met het Brussels netwerk van Sociale Verhuurkantoren.
 • Projecten die gericht zijn op het gebruik / de herbestemming van onbenutte ruimten (Home for Less)
 • Actieve deelname aan het samenbrengen en uitwisselen good practices inzake het zoeken en creëren van sociaal gemaakte woningen (Bru4Home, Sohonet, RBDH)
 • Tools om de toegang tot privé) of openbare woningen te faciliteren (vb. het fonds Huurwaarborg” dat een springplank wil bieden)
 • Partnerschap met privé-operatoren voor woningen op de sociale verhuurmarkt te brengen (vb.  Inclusio, Habitat et Humanisme, Rénovassistance, foncière Chênelet/ Humah, enz.)
 • Partnerschap met de actoren inzake tijdelijke bewoning (vb. Communa)
 • Partnerschap met projecten van verenigingen die plaatsen verbouwen tot woningen (vb. het project Rafaël in Anderlecht)
 • Projecten voor gegroepeerd wonen

Download de brochure hier

SACADO · De dienst Thuisbegeleiding

Omwentelingsstraat 7 te 1000 Brussel, van maandag tot vrijdag, na afspraak Sociale permanentie op woensdag van 10u tot 12u

Voor alleenstaande mannen of vrouwen en gezinnen die geen of een slechte woning  hebben, of die dreigen dakloos te worden.

 • De overgang na het verblijf in een opvangtehuis, naar een nieuwe woning.
 • Thuisbegeleiding van mensen die recent opnieuw een woning hebben, om hen de kans te laten om te wennen aan hun nieuwe woning en om hen te helpen die situatie te bestendigen
 • Thuisbegeleiding van mensen die dreigen dakloos te worden, door een globaal preventiewerk.
 • Integratie via huisvesting
 • Begeleiding in de doorgangswoning (project Esperanzah)
 • Ontwikkeling van het sociaal / lokaal netwerk rond de betrokkene en zijn woning
 • Partnerschap Artikel 27
 • Maandelijkse organisatie van collectieve activiteiten

UITWEG – een innovatief project voor begeleiding en inclusie via een tijdelijke woning

Voor wie? Waarom?

We stellen vast dat er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steeds meer dakloze personen zijn, dat er tegelijkertijd ook steeds meer woningen in Brussel leegstaan, en dat de opvangcentra overvol zitten. Daarom hebben ‘t Eilandje, DIOGENES, de SMES, Hoeksteen en de New Samusocial  besloten om hun expertise samen te leggen en UITWEG te creëren. Dit innovatieve project is ontstaan uit de wil om dingen anders te benaderen en een bijkomend alternatief aan te bieden, naast de bestaande projecten uit de sector van de hulp aan daklozen.

Het project UITWEG beoogt dan ook een maatschappelijke herintegratie dankzij een tijdelijke individuele woning en een sociale begeleiding op maat.

Hoe? Via meerdere partners en een innovatieve methode

Het project UITWEG wordt gefinancierd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) en wordt gesteund door Bruss’help, het krijgt concreet vorm dankzij ‘overeenkomsten voor tijdelijke bewoning’ die met verscheidene openbare of private actoren worden ondertekend, zoals de Openbare Vastgoedmaatschappijen (OVM), de Sociale Verhuurkantoren (SVK), CityDev (Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) of andere partners die aan het project UITWEG willen meewerken. De woningen zijn individueel.

UITWEG grijpt het feit dat woningen leegstaan aan als een opportuniteit om er tijdelijk dakloze personen te huisvesten.

Dat gebeurt volgens een innovatieve aanpak met 3 operationele krachtlijnen; de vijf organisaties werken samen aan een aangepaste begeleiding van de betrokkene die de tijdelijke woning betrekt.

Verdere informatie

Home Sweet Coop

Actief is in Brussel en in Wallonië

Sociale vastgoedcoöperatieve die woningen wil kopen voor daklozen of mensen in een zeer kwetsbare situatie.

 • Een vastgoedcoöperatieve met sociaal oogmerk ontwikkelen
 • Woningen kopen en renoveren
 • Samenwerken met de cel Woningzoeker en –creator (cel WZC)
 • Samenwerken met de Groupe Partenariat Logement de Charleroi
Chiffres clés 2018

45 personnes suivies dans le cadre du ‘coaching au logement’
20 personnes remises en logement durable et 2 en logement temporaire
23 investisseur·e·s sociaux·ales accompagné·e·s (et faute de moyens humains complémentaires, de nombreux autres sur liste d’attente)
15 logements achetés depuis la création de la cellule
6.538.409 € rassemblés fin 2018, dont 2.818.406 € investis depuis 2015
76 personnes accompagnées à domicile
17 nouveaux accompagnements démarrés