fbpx
  • 20 juli 2020

LOGBOEK VAN DE LOCKDOWN VOOR WIE HET AL MOEILIJK HAD #COVID19

LOGBOEK VAN DE LOCKDOWN VOOR WIE HET AL MOEILIJK HAD #COVID19

LOGBOEK VAN DE LOCKDOWN VOOR WIE HET AL MOEILIJK HAD #COVID19 1024 576 L'Ilot

Om de verspreiding van het Covid-19-virus in ons land, en ruimer in Europa en zelfs in Europa te beperken, werd elke burger opgeroepen om ‘in zijn kot’ te blijven. Maar ieder van ons heeft die lockdown heel anders beleefd !

Bij ‘t Eilandje hebben we besloten om je te laten volgen wat de maatschappelijk werk(st)ers beleven. In je kot blijven als je geen kot hebt, is de dagelijkse realiteit van de mensen die we elke dag, elk jaar, sinds 60 jaar begeleiden.

# Aflevering 1: Philip in het dagopvangcentrum

☆ Philip Debuck is directeur van het Dagopvangcentrum van ‘t Eilandje. Dat is 7d/7 open, en in normale tijden verdeelt het meer dan 25 ontbijten en 45 middagmalen met bediening aan tafel.

☆ Sinds woensdag 18 maart, toen de lockdown-maatregelen werden verstrengd, hebben de hygiënemaatregelen die met Covid-19 samenhangen ons genoodzaakt om onze dienstverlening aan te passen, om die te kunnen laten doorlopen. Dat maakt dat de maaltijden nu afgehaald worden, op het Sint-Gillisvoorplein.

☆ Aangezien de meeste andere sociale restaurants hun deuren hebben gesloten, door een gebrek aan personeel of materiaal, wordt de vraag naar maaltijden elke dag groter. Vandaag hebben we 45 ontbijten en meer dan 70 middagmalen uitgedeeld.

# Aflevering 2: Stefan van het crisisopvanghuis voor vrouwen en gezinnen

☆ Stefan is gespecialiseerd opvoeder in ons crisisopvanghuis voor vrouwen en gezinnen.

☆ Een lockdown is niet vanzelfsprekend als je in groep samenwoont. Zeker niet als je je huisgenoten niet te kiezen hebt…. En dan zijn alle recreatieve activiteiten opgeschort om de wisselwerking met de buitenwereld maximaal te beperken.

☆ Maar het team geeft zich 300% om de dagelijkse realiteit te verzachten. “Het loopt.” Dank je om hen de kans te geven om te blijven werken.

# Aflevering 3: Estelle van het opvanghuis voor mannen

☆ Estelle is maatschappelijk werkster in het opvanghuis voor mannen in Brussel.

☆ Een van de grootste moeilijkheden voor de 22 bewoners is dat ze geen fysiek contact meer hebben met hun familie en kinderen. Buitengaan mag niet meer, maar het team maakt maximaal gebruik van het stukje groen dat het opvanghuis heeft.

☆ De sfeer blijft steevast goed en we wachten vol ongeduld tot alles weer normaal wordt.

# Aflevering 4: Natalia, preventie-adviseUr

☆ Natalia is, onder andere, preventie-adviseur bij ‘t Eilandje.

☆ Ons team blijft erg hard werken op het terrein, maar niet eender hoe. Zowel de medewerkers als de gebruikers moeten de beschermings- en preventiemaatregelen naleven. ‘Ik sta op met een masker en ga slapen met handschoenen’: deze voortdurende aandacht maakt dat ’t Eilandje kan blijven doorwerken.

☆ We beginnen materiaal en middelen door te krijgen, die ook nodig zijn voor de goede werking van ‘t Eilandje.

# Aflevering 5: Julie van de Dienst Thuisbegeleiding van ‘t Eilandje

☆ Julie is maatschappelijk werkster bij de Thuisbegeleidingsdienst van ‘t Eilandje.

☆ Haar dagelijks werk bestond uit ontmoetingen, buiten en bij mensen thuis. Nu zit ze aan de telefoon gekluisterd om ondanks alles de band met de gebruikers en hun netwerken te behouden. Zelfs via dat kanaal moet je de belangrijke signalen opvangen en interpreteren.

☆ De sociale ongelijkheden worden aan het licht gebracht door de crisis en de sluiting van de structuren waarvan onze gebruikers gewoonlijk gebruik van maken. We proberen hen alternatieven voor te stellen.

☆ Om je aan te passen, moet je creatief zijn.

# Aflevering 6: Philip van het dagopvangcentrum

☆ Philip is directeur van het dagopvangcentrum van ‘t Eilandje.

☆ We ontvangen veel voorstellen van jullie om ons te steunen, zowel voeding of maskers, en dat is ontzettend belangrijk. We rekenen op jullie om ons ook na de lockdown te blijven steunen.

☆ Ondanks alles hebben we vandaag giften nodig om de werking van ’t Eilandje te behouden.

# Aflevering 7: Henri van het opvanghuis voor mannen in Jumet

☆ Henri is opvoeder in het opvanghuis voor mannen in Jumet.

☆ De bewoners hebben er individuele kamers, wat het makkelijk maakt om de fysieke afstand te bewaren. Iedereen leeft de diverse veiligheidsmaatregelen zoals de lockdown goed na.

☆ Allemaal ‘n goede lockdown gewenst.

# Aflevering 8: Linda van het dagopvangcentrum

☆ Linda is maatschappelijk werkster in ’t Eilandje.

☆ Het maatschappelijk werk werd afgeremd door de crisis maar de teams passen zich aan. Dat maakt dat sommigen taken opnamen die niet in hun takenpakket zitten. Maar eenieder gaat er 100% voor, wat de opdracht ook is.

☆ Een dergelijke crisissituatie is ook de gelegenheid voor de medewerkers om elkaar beter te leren kennen.

# Aflevering 9: Sandro Alberto van dagopvang ‘Le Clos’

☆ Sandro Alberto is vrijwilliger in het dagcentrum ‘Le Clos’.

☆ Hij was verrast dat zoveel mensen getroffen werden door de crisis die met het Corona-virus samenhangt. Gelukkig bleef ‘t Eilandje actief en blijven alle teams up and running.

☆ Dank aan alle teams dat ze steeds ‘aanwezig’ gaven.

# Aflevering 10: Valentin van Eten van ‘t Eilandje

☆ Valentin is vrijwilliger bij ‘t Eilandje.

☆ Hij bezorgt de leveringen van Eten van ‘t Eilandje per fiets. Tijdens de lockdown werd het aanbod aangepast en het richt zich vooral tot particulieren.

☆ Voor de leveringen: het is vrijdag!

# Aflevering 11: Camille van de Dienst Thuisbegeleiding

☆ Camille is maatschappelijk werkster bij ’t Eilandje.

☆ De opdracht van de maatschappelijk werkers is vaak moeilijker geworden doordat bepaalde diensten stilliggen en doordat op het terrein veel voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen.

☆ Nogmaals, aanpassen is de oplossing.

# Aflevering 12: Khalid van het opvanghuis voor mannen

☆ Khalid is kok van het opvanghuis voor mannen in Brussel.

☆ Ter gelegenheid van de eerste dag van de ramadan, hebben de bewoners een tajine en soep gegeten.

☆ Bewoners en teamleden hebben meegewerkt om dat allemaal klaar te maken.

# Aflevering 13: Ariane van de Algemene Directie van ‘t EIlandje

☆ Ariane is algemeen directeur van ‘t Eilandje.

☆ Het zal niet voor iedereen mogelijk zijn om terug te gaan naar de situatie van vroeger. We zien het aantal mensen dat bij ons aanklopt voor hulp, stijgen.

☆ ‘t Eilandje doet een oproep om een ambitieus beleid te voeren om een einde te maken aan dakloosheid.