BEDRAG
Payments handled securely through PayPal

’t Eilandje, lid van de VEF

Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving

Sinds 2010 is ’t Eilandje lid van de VEF, een blik van ons engagement om u in alle transparantie te informeren over de financiële situatie en het goede beheer van de ingezamelde gelden om onze taken tegenover de allerarmsten uit te voeren. Ons engagement binnen de VEF is ook een waarborg voor een correcte en waardige informatie over de situatie zoals de mensen, die we met uw steun helpen, die ervaren. Met dat ethisch lidmaatschap verbindt ’t Eilandje zich er ook toe om u, op gewoon verzoek, de jaarrekeningen voor te leggen en om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van haar schenkers te respecteren. Voor meer informatie: www.vef-aerf.be. Voor verdere informatie staan we tot uw beschikking op 02/537 20 41, info@ilot.be of de site www.ilot.be ’t Eilandje is voor haar werking ten gunste van daklozen erkend door het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie van Brussel (COCOF) en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel (GGC). ’t Eilandje is ook erkend door de FOD Financiën als vereniging die fiscale attesten mag uitschrijven voor schenkingen van 40 € of meer op jaarbasis.

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden
Uw schenkingen aan ’t Eilandje worden aangewend voor het maatschappelijk doel van onze vereniging: de strijd tegen dakloosheid. Voor elke schenking van 40 € of meer krijgt u een fiscaal attest dat we u jaarlijks toesturen. We betalen geen schenkingen, giften of legaten terug.Onze databank met de gegevens van onze schenkers, blijft eigendom van ’t Eilandje.

Terugbetaling, teruggave & terugbetalingsvoorwaarden
’t Eilandje betaalt geen schenkingen, giften of legaten terug. In uitzonderlijke gevallen kan u ons echter contacteren op dons@ilot.be.

Vertrouwelijkheidbeleid
Uw gegevens zijn noodzakelijk voor de verzending van uw jaarlijks fiscaal attest en van informatie over de manier waarop we uw schenkingen hebben aangewend.
’t Eilandje respecteert de persoonsgegevens van haar schenkers. We delen uw gegevens niet mee aan derden. U kan ons op elk moment contacteren om uw persoonsgegevens te wijzigen.
Alle informatie die uitgewisseld wordt om de betaling te verwerken, wordt geëncrypteerd via het SSL-protocol: die gegevens kunnen niet opgespoord of onderschept worden, en worden niet bewaard in onze computers.

Contact
’t Eilandje
Kerkstraat, 73
1060 Brussel – België
KBO nr. 0409.835.193.
Tel : +32 2 537 20 41
Email : dons@ilot.be
www.ilot.be